Contact

Algemeen telefoonnummer

06-13186857

email

Kamer van Koophandel

BTW nummer

Postadres

IBAN

info@paardenpraktijkgroningen.nl

63196891

181840431B01

Eemskanaal Zuidzijde 1, 9622 PE Lageland GN

NL57ABNA0497499924

Spoed

Bij Paardenpraktijk Groningen krijgt u direct de dierenarts zelf aan de telefoon. Dat werkt wel zo prettig. Misschien is het voor u niet direct duidelijk of er sprake is van spoed. Bij twijfel belt u en komen we er samen achter. 

Telefonisch spreekuur

Tijdens het telefonisch spreekuur op werkdagen tussen 8:00 en 9:00 heb ik gemakkelijk toegang tot uw gegevens, die van uw paard, de agenda en eventuele uitslagen. Voor de logistiek is het belangrijk dat u zoveel mogelijk gebruik maakt van deze tijden. Zo kan ik wanneer ik bij een patiënt ben deze mijn volle aandacht geven.

 

 

Algemene voorwaarden
Op (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.
ALGEMENE VOORWAARDEN(1).pdf (259.19KB)
Algemene voorwaarden
Op (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.
ALGEMENE VOORWAARDEN(1).pdf (259.19KB)